Föreningens styrelse 2017

Ordförande
Lennart Andreasson, ordf. andreassonsmail@telia.com tel. 035-157175, 072-7177272
Sekreterare
SvenGunnar Carlsson, 035-53790, 070-5379020

Kassör
vakant

Ledamöter
Sven-Erik Arvidsson, svenne.arvidsson@gmail.com
SvenGunnar Carlsson, 035-53790, 070-5379020
Robert Falk,

Revisorer

Rolf Johansson,suppleant:

Valberedning
Björn Lindahl, b.lindahl@tele2.se , 035-221669, 0706326994