Föreningens styrelse 2016

Ordförande
Lennart Andreasson, ordf. andreassonsmail@telia.com tel. 035-157175, 072-7177272
Sekreterare
SvenGunnar Carlsson, 035-53790, 070-5379020

Kassör
Bengt Hultén,bengt@hulten.info , 035-50483, 070-2432535

Ledamöter
Sven-Erik Arvidsson, svenne.arvidsson@gmail.com
Jan Langö, janlango@telia.com, 035-52887, 070-3232016
SvenGunnar Carlsson, 035-53790, 070-5379020
Inga-lill Håkansson, 072 2124572
Robert Falk,

Revisorer
Gunilla Wahlbeck, runewahlbeck@hotmail.com, 035-35741
Rolf Johansson,suppleant:

Valberedning
Kaj Josefsson, kaj_josefsson@@telia.com, 035-362400, 070-2118205
Björn Lindahl, b.lindahl@tele2.se , 035-221669, 0706326994