Hålltider för medverkande musiker/orkestrar

Fredag 30 augusti 2013

16.00 Ankomst till Östergårdsskolan, Carl Kuylenstjernas väg 1, 302 52 Halmstad
(hitta till Östergårdsskolan)
Parkering på gården. Kör in från Karl Kuylenstiernas väg.

16:30 repetition

18:45 slut på repetitionen

19:00 konsert i Immanuelskyrkan med blåsorkestern Orkestern

Fika finns till självkostnadspris

Lördag 31 augusti

12:30 lunch på Östergårdsskolan

13:30 stämrep och rep med fyrverkeriorkestern
Fika i pausen.

17:00 middag på Östergårdsskolan