Halmstad 3 mars 2016

 

Fyrverkerifestivalen i Halmstad
har arrangerats årligen sedan 1980. Evenemanget är  öppet  både  för  orkestrar  och enskilda blåsmusiker. Gemensamma  repetitioner  med  utbildningsinslag  leder  fram till en avslutningskonsert på lördagskvällen.  Dessutom erbjuds tillfällen till egna orkesterframträdanden.  Varje  deltagande orkester  erbjuds  att framföra minst en självständig konsert inför publik. 

Mat
Lunch och middag kan intagas på servicehuset Karl XI, alldeles intill Norre Katts Park, för ca 70 kr, ingen föranmälan, eller var som helst i staden. 

Dirigent för årets festival är Jörgen Flink från Malmö.

 

Fredag 26 augusti kl 16 samlas vi i Kattegattskolan, Skepparegatan 36,

Halmstad, för en gemensam genomspelning av Händels fyrverkerimusik. 

Det är önskvärt att så många som möjligt deltar i denna genomspelning, för att

det skall låta vackert i parken på lördagen.

Noter kan beställas hos Jan Langö, 035-528 57, eller  janlango@telia.com

 

Lördag 27 augusti kl 13:30  repetition och stämövningar, på samma

plats. Beräknas vara slut senast kl 18.

 

Preliminärt festivalprogram bifogas.

 

Föreningen För Fyrverkeriföreningens Främjande avhåller årsmöte den 22 mars

kl 17:30 på Halmstads Stadsbibliotek.

Varje deltagande ensemble, kör eller orkester, är välkommen att deltaga

med en representant i förhandlingarna. Anmälan senast 20 mars till Björn Lindahl. 

Anmälan om deltagande och antal musikanter och ev. frågor, ställs till: 

Björn Lindahl, 035-22 16 69, 0706-32 69 94, eller b.lindahl@bahnhof.se

Eller Lennart Andreasson, 0727 17 72 72, andreassonsmail@telia.com

 

Besök gärna föreningens hemsida: www.fyrverkerifestival.se

 

Definitivt festivalprogram kommer i början av augusti!