PROGRAM 2 SEPTEMBER

19:00 NISSANSCENEN, STADSBIBLIOTEKET
Georg Friedrich Händels Water Music

Dirigent: Mikael Johansson

19:00-21:00 NORRE TORG

Big Fat Brass från Göteborg underhåller med svängig musik

Med reservation för ändringar