PROGRAM 2 SEPTEMBER

18.00       KAPSYLPARKEN
Georg Friedrich Händels Water Music

Dirigent: Mikael Johansson

19.30      NORRE TORG

Big Fat Brass från Göteborg underhåller med svängig musik

Med reservation för ändringar