40 år med smattrande trumpeter och knattrande raketer

Fyrverkerimusiken jubilerar!


Halmstad lnternational Festival Organisation (HIFO) kallades den blåsmusikfestival som genomfördes i Halmstad sensommaren 1978. Det var rektorn vid Halmstad Kommunala Musikskola, Kai Åke Nilsson, som blivit inspirerad av en festival i England och nu ville genomföra ett liknande evenemang i Halmstad.


I samarbete mellan dåvarande Rikskonserter, Landstinget Halland och Halmstads Kommun presenterades en inbjudan till festivalen som vände sig till både nationella och internationella ungdomsorkestrar.


Intresset visade sig vara större än förväntat och uttagningskommitten hade ett grannlaga arbete att utföra innan det stod klart vilka orkestrar som skulle få delta.