PROGRAM 30 AUGUSTI

19:30

NISSANSCENEN - STADSBIBLIOTEKET
Händels Water Music och annan musik framförs av Halmstad Brass

Dirigent: Mikael Johansson

Entré
Biljettförsäljning på Halmstad Tourist Center
035-12 02 00, info@tourist.halmstad.se


eller vid entrén

Med reservation för ändringar